CSILLAGSZÜLÖTTEK, FÖLDRE TERVEZETTEK

EdinaContactSelf

Csillagszülöttek, Földre tervezettek
EdinaContactSelf

Jelentőségteljes energetikai változás történik most a Földön, valódi paradigmaváltás. Mindennek mennie kell, ami nem szolgálja többé a magasabb szintre emelkedést. Végéhez ért egy világkorszak, a Föld ezentúl magasabb rezgésen fogad, magasabb rezgésű lelkeket, mint eddig tette. Az ilyen mértékű szintugrás, mindig a régi rendszer elpusztulásával jár.
Terven kívül történt, hogy ezzel egyidőben, mi magunk is élhetetlenné tettük a bolygónkat, és saját magunk kipusztításán dolgozunk. Sőt, ennél tovább is mentünk, mert már a Világűrt is szennyezzük.
Ez felhívta a figyelmet ránk az Univerzumban, aminek következtében 20-30 évvel ezelőtt tömegével kezdődött meg, azoknak a segíteni vágyóknak a leszületése, akik eredetileg másik dimenzióra, bolygóra, létsíkra lettek tervezve, és többnyire ott is éltek. Ők a csillagszülöttek.

Az amerikai filmek évtizedek óta ontják a „Földelfoglalós” UFO-s filmeket, amikből úgy „tanultuk”, hogy a földönkívüliek űrhajókkal érkeznek, és elpusztítanak minket.
Igen, itt vannak a földönkívüliek, és elfoglalták a Földet, mert a most leszülető gyerekek majdnem száz százaléka csillagszülött. Sokan közülük, azért vannak itt, hogy tanítsanak, gyógyítsanak, új technológiákat és rendszereket fejlesszenek, próbálják megmenteni a Földet.
Versenyt futnak az idővel, mert többen úgy látják ott, ahonnan jöttek, hogy már túl késő, a kihalásunk rövid időn belül visszafordíthatatlanul bekövetkezik. A mai gyerekek többsége, azzal a szándékkal érkezett, hogy hatalmas összefogással megfordítsák ezt a folyamatot.

A legtöbbünk számára elképzelhetetlen, hogy valójában kik élnek köztünk a Földön, és a Földön kívül, honnan jöttek, és milyen tervekkel érkeztek.
Én sem tudtam semmit róluk, egészen addig, amíg egy energetikai gyógyítás során -amit én végeztem- be nem jelentkeztek nálam egy másik bolygóról, azzal, hogy: „nem szeretnénk közbeavatkozni, csak jelezzük, hogy itt vagyunk”…
Pár évvel ezelőttig biztonsági játékot játszottam. Használtam ugyan a fentiektől kapott gyógyító tudást, de ezt nyilvánosan nem osztottam meg másokkal, mert nem kockáztattam meg azt, hogy hülyének nézzenek, amiért földönkívüliekkel beszélgetek.
Aztán többször előfordult, hogy egy kliensnek félve elkezdem átadni a fentről kapott üzenetet, arra vonatkozóan, hogy ki ő, honnan származik, mire átvette a szót, és elmondta helyettem, sokkal részletesebben, és átfogóbban, mint ahogy én tudtam.
Ami a legmegdöbbentőbb, hogy a világ különböző tájain élők, mind ugyanazt mondták és mondják a földön kívül létező civilizációkról, saját emlékeikből merítve.
Egy idő után rájöttem, hogy nem akarok megfelelni azoknak, akiknél kiverem a biztosítékot, ha erről beszélek. Inkább azt választottam, hogy hangosan ébresztőt fújok a elaltatott csillagszülötteknek, akik elfelejtették, hogy valójában miért is vannak itt a Földön, és elvesztették a kapcsolatot a fenti családjukkal. Akik nem csillagszülöttek, azokat is összekapcsolom fenti tanítókkal, -ha kérik-, hogy könnyebben menjen számukra az új energiákba való belehelyezkedés.

A Földre tervezettek és a csillagszülöttek között hatalmas lehet a szellemi, spirituális, tudatosságbeli különbség, és ez most élesen meg is mutatkozik. Erről szól ez az írás.

A Földre tervezettek azok, akik a Földre való leszületések sorozatára lettek tervezve, ezért folyamatos körforgásban inkarnálódtak ide újra, és újra. Eddig ők alkották az emberiség zömét. Rajtuk kívül, vannak azok a csillagszülöttek, akik eddig csak alkalmanként jöttek ide az otthonukból, hogy megtapasztalják a Földön megélhető leckéket. Én ebben az írásban mindenkit csillagszülöttnek hívok, akik nem a Földre tervezettek, de ez így messze nem helyes, mert ennél sokkal árnyaltabb a kép.
A különbözőségeket tovább színezi, hogy a Földre tervezettek között a legtöbben magukban hordozzák, kisebb -nagyobb mértékben egy magasabb intelligencia génjeit, ami olyan minőségekkel ruházza fel őket, mint amivel a csillagszülöttek eredendően rendelkeznek. Minél magasabb a “csillagság” aránya, annál befogadóbb a gondolkodás.
Harmadik kategóriaként pedig itt vannak azok, akikben nem található meg ez a “csillaggén”, vagy csak kis százalékban. Az utóbbi pár ezer évben ők népesítették be a Földet. Alapvetően alacsony tudatosságszinten létező, félelemben és agresszióban élő emberek, akik túlélésre és szaporodásra fókuszálnak. Kisebb-nagyobb csoportokba tömörülve, alá-fölé rendelődő viszonyokban, egymásra utaltan élnek, mert önmagukban nem alkotnak teljes egészet. Teljes mértékben a fizikai testükkel és az elméjükkel azonosítják önmagukat, ami ezen túlmutat, az már hiedelem számukra, (pl. a lélek létezése). Úgy gondolják, egyszer élünk, és a testtel együtt elpusztulunk.
Az Univerzumban a tudatossággal rendelkező lények közül a Földre tervezettek alacsony fejlettségi szinten álló fajnak számítanak. Ennek ellenére úgy lettünk tanítva, hogy mi vagyunk az egész Univerzum egyedüli teremtményei, a teremtés és a mindentudás csúcsai.
(Ennek a tudatlanságnak a felszámolására adták át nekünk a tudást, és az útmutatást az emberiség előtt itt élő civilizációk bölcsei, tanítói kinyilatkoztatások formájában, aminek számomra az egyik legjobb példája szerintem a Rigveda. Későbbi korokban kialakult vallások ugyan sejtetni engedték, hogy ennél sokkal többek vagyunk, de valójában inkább a “nyáj” fegyelmezése és irányítása történt általuk. A valódi énünk megismerését a misztikus irányzatokat követő egyéni utak szolgálták, vagy a meditációs, kontemplációs technikák. Ez csak kis kitérő volt, hogy nem voltunk a sötétségben magunkra hagyva, de kinek volt/van füle a hallásra?)

A csillagszülöttek sokszor meghasonulva önmaguk belső értékeivel, -amik egy magas minőséget képviselnek-, talajtalanná válnak, értelmetlennek tűnik számukra az az élet, mert azt látják, hogy a környezetük hamis értékek és életcélok hajszolásába kergeti őket. Nekik ez a Földi élet, amibe csöppentek, romboló és idegen.
Úgy érezik, hogy ide lettek dobva, és nem tudnak a környezetükkel azonosulni. Egyedül érzik magukat, sokszor magányosnak, mert többnyire magasabb kvalitással születnek le mint azok, akikhez kapcsolódni kényszerülnek.
Születésük után többnyire, megkezdődik a lebutításuk, amit mi eddig nevelésnek, beilleszkedésnek hívtunk. Fokozatosan kezd elhalványulni a fentről hozott tudásuk, elfelejtik miért is jöttek a Földre. Szerencsések azok, akik “jó” családba születnek.

A csillagszülöttek között is hatalmas a különbség.
Vannak, akik segíteni jöttek, -mint már írtam-, de vannak azok, akik azért érkeztek, hogy megértsék, a régi mintáikat végre el kell engedniük, és magasabb szinten folytatni a létezést.
Sokan nem értenek velem egyet, de ide tartoznak azok is, akik annak idején az Egyiptomi és egyes Dél-Amerikai kultúrák alapjait fektették le a Földön, vagy jelentős szerepük volt virágzásuk idején. Rájuk és több más hasonló kvalitással bíró csoportra jellemző a hatalom gyakorlása, a erőteljes szexuális energia, gyógyító energia és a mágikus erő használata, természeti erők uralása és befolyásolása magas hatékonysági fokon. Az erő mennyisége adott, de az irányát szellemi, lelki fejlettségüknek megfelelően tudták csak használni, amivel jelentős karmikus adósságot halmoztak fel. „Valamiért” több olyan emberrel is szorosan összefonódott a sorsom, akik előző életükben óriási erőket mozgattak, jelentőségteljesen beavatkoztak nem csak egyes emberek sorsába, de van, aki az emberiség fejlődéstörténetébe is a lélek kristályának módosításával. Ebben az életben is használták a képességeiket, de sokkal visszafogottabb formában, mint ahogy eddig tették, de még így is kemény leckéket kaptak. Pár évvel ezelőtt kezdődött az erős szembesítésük azzal, hogy nem igazán tudják, mit jelent a minden érző lény iránti valódi szeretet és együttérzés, anélkül pedig számukra nincs továbblépés. Azt is meg kell tanulniuk, hogy az erő, amit birtokolnak ne az Énségüket erősítse, ne azt igazolja vissza bennük, hogy ők a hatalom letéteményesei, hanem megértsék, hogy csak eszközei és részei egy náluk sokkal hatalmasabbnak. Sokan közülük nem tudtak az új energiákba belépni, és az utóbbi években meghaltak. (Ez egy külön írást érdemel.)
Hozzájuk képest van a másik véglet, azok a nagyon fiatal csillagszülöttek, akik csak mostanában kezdtek el leszületni a Földre, és zömében eddig még soha nem jártak itt. Ők nem leckét tanulni jöttek, hanem a tiszta szeretetet, bölcsességet, nagyon magas tudatosságszintet képviselik. Nincs, vagy gyenge a szexuális kisugárzásuk, és összemosódnak a nemek közti határok. Nyoma sincs bennük az agressziónak, félelemnek, ellenségeskedésnek, hierarchikus helyezkedésnek, power game-nek, tolakodó Én-ségnek. „Átlátszóak”, és magasrezgésű tiszta energiát sugároznak. A megjelenésükön is látszik, hogy nem Földi lények. Nyoma sincs bennük ártó szándéknak mások felé, vagy annak, hogy különlegességüket saját Én-ségük számlájára írnák. Azért jöttek, hogy felnőve megtalálják egymást a társaikkal, és együtt alkossák meg az Újat.

Amióta összekötöm az embereket felső szellemi vezetőikkel, vagy a csillagcsaládjukkal, és információt kapok róluk több szinten, -előző és jelenlegi életük kapcsán is-, nagyon sok esetben látok hatalmas lecsúszást a ma már felnőtt csillagszülöttek között.
Magas tudatosságszinten születnek le, kiemelkedő minőségekkel, esetleg tehetséggel, de aztán egy önpusztító élet után erkölcsileg, érzelmileg, szellemileg lenullázva egyedül halnak meg, többnyire rossz körülmények között. Hatalmas nagy lehetőség, hatalmas nagy bukással.
És vannak azok, akiknek csak úgy eltelik az élet egy erős belső frusztrációban. Kísérőjelenségként társulhat: alkohol, drogok mértéktelen használata, parttalan szexuális élet, céltalanság, motiválatlanság, öngyilkosság, vagy annak kísérlete, szexuális identitászavar, teljes elidegenedés a testtől…
Semmi pontértékűt nem sikerül véghezvinniük, holott legbelül érzik, hogy nem ezért jöttek.
Az ő idejük valójában most jött el.

Gyerekek esetében mindenképpen külön kell választani a valós problémát, attól a képtől, ami csak a szülő és a környezet fejében létezik arról, hogy a gyereknek milyennek kellene lennie.
Tipikus “problémák” pl.,hogy a gyerek végig szkennel valakit, “átvilágítja”, és mivel tényleg látja az illetőt, ezért esetleg határozottan jelzi, hogy nem hajlandó többé kapcsolódni, még köszönni sem. Akkor sem, ha az illető a rokona, tanára, vagy olyan személy, akivel huzamosabb időt kell együtt töltenie.
Ezzel akár egy időben is megtörténhet, hogy idegenekhez is odamegy az utcán, ölelgeti, puszilgatja őket. Kellemetlen helyzetbe hozva a szüleit, kéretlenül, nyíltan kimondja ismeretleneknek is amit gondol, (fantasztikus éleslátással). Nem hajlandó iskolába járni, mert nem érdekes a tananyag, nem tud egy helyben ülni, gondjai vannak az írással, olvasással, számolással. Utálja, hogy túl sokan vannak körülötte, nagy a zaj. Vagy éppen ő az, aki folyamatosan hatalmas zajt csap, visít, kiabál látszólag ok nélkül. Étkezésében válogatós, nagyon sok mindenre mond nemet, és rendszertelenül eszik, ehhez ragaszkodik is (idomíthatatlan). Szúr a ruha, meleg a ruha, hideg a ruha… és mindezt akár percenként váltogatva. Akármilyen nehéz elfogadni, többnyire ezek a “nem problémák” kategóriába tartoznak, de vannak azok a jelek, amik tényleg arra utalnak, hogy baj van, szaksegítséget kell kérni.
Borzasztóan nehéz felismerni, hogy éppen melyikkel van dolgunk. Kétségkívül rendkívül (!!!) kimerítő tud lenni egy ennyire érzekeny, szó szerint egy másik világban elő gyerekre folyamatosan figyelni, és kitalálni, hogy mit akar. Vígaszképpen ott van a másik oldal is, hogy ő adja azt a magas minőséget, amit a legtöbb esetben soha nem tapasztaltunk meg eddigi életünk során.
Többnyire őket mi egyszerűen nem látjuk, míg ők nagyon is látnak minket. Lelkileg sokkal érettebbek lehetnek a szüleiknél, sokszor puszta jelenlétükkel is tanítanak, de attól még gyerekek, akiknek erős védelemre van szükségük, és határok kijelölésére is. A poroszos nevelés, és a mindent rájuk hagyás is egyaránt tönkreteszi őket, és receptkönyv sincs a nevelésükre, annyira egyéni bánásmódot igényelnek.
Csillaggyerekek számára fontos a visszaigazolás, hogy ők tényleg mások, másképpen látják, érzékelik a világot mint a környezetük, de pont ez a másság az erősségük, amire támaszkodhatnak, ezzel tudnak kiteljesedni, erre lesz szükségük ahhoz, hogy be tudják teljesíteni életfeladatukat. Többnyire mi leszünk elveszettek az új energiákban, ami nekik otthonos lesz, viszont jelenleg még a régi világ emberei, rendszerei vesznek körül minket, amihez ők természetüknél fogva nem nagyon tudnak illeszkedni, ezért védelemre, támogatásra szorulnak.
Sokszor gondolom úgy, hogy tényleg nem tudják mire vállalkoztak, amikor jelentkeztek erre a Földi kirándulásra.

A csillagszülött szülő, vagy akiben magas százalékban van “csillaggén” teljesen empatikus tud lenni a gyerekkel, tudja támogatni abban, hogy viszonylag könnyen vegye a Földi akadályokat, míg az ellenkezője horror.
A szülőknek azért szoktam javasolni, hogy jöjjenek el hozzám egy bekötésre, mert kapcsolódás során megtapasztalást szereznek arról az energiáról, világról amiben a gyermekük él, és ahonnan látják a világot. A gyerekek már azzal a tudással születtek le a Földre, amiért a többségünknek keményen meg kell dolgozni.
Ezek a gyerekek a belső világukban olyan magas dimenziókban élnek, ahova mi “öregek” csak vágyakozunk, és kurzusokra járunk, hogy megtanuljunk legalább a 3.dimenziós érzékelésből az 5.-be emelkedni, míg ők lazán utazgatnak a dimenziók között, akár a 12.- be is.
Ha már legalább az egyik szülő érzi magában a “másságot”az jó jel, de vannak szülő-gyerek kapcsolatok ahol az egymás melletti elbeszélés mértéke fényévekben mérhető, mert jelentősen eltérő tudatszint különbségről van szó, nem csupán generációsról.

Nehéz ez az átmeneti időszak mindenki számára.
Nagy még a kavarodás, hogy ki megy, ki marad, mi megy, mi marad, de a legfontosabb az, hogy mi tudjuk mi az a minőség amihez tartjuk magunkat, amibe kapaszkodhatunk, és amiből nem engedünk bármi történjen is.

Javaslom elolvasni: “Földönkívüliekkel való összekapcsolódásaink és karmikus elszámolnivalóink” , mert a két téma szorosan összekapcsolódik.

https://www.facebook.com/edinacontactselfhu