Földönkívüliekkel való  kapcsolódásaink „öröktől fogva”

Földönkívüliekkel való  kapcsolódásaink „öröktől fogva”

EdinaContactGuides

 

A régi energiák ideje lejárt, mind a saját életünkben,
mind a Föld és az Univerzum történetében. Egy új korszak veszi kezdetét, aminek
egyik nagy lehetősége, hogy életek óta cipelt karmikus terheinket és
transzgenerációs örökségeinket tehetjük le, majd tiszta lappal kezdhetünk egy
magasabb szinten, amennyiben képesek vagyunk egy kompromisszum nélküli éles
paradigmaváltásra, valódi értékek mentén.

Messze le vagyunk maradva tudásban attól, amit ez a
szintugrás megkíván. Sokan próbálnak visszanyúlni a múltba, hogy elődeink
hagyatékai között keressék az elveszett tudást, az üdvözítő Igazságot, a
Tanítót, a Mestert, és a választ a hogyan továbbra.

Ebben az írásomban szeretném messze kitolni a múltban
való kutatás határait, mind térben,  mind
időben. Bár abban hiszek, hogy a válasz, akkor érkezik el, amikor minden tudást
el merünk engedni, és figyelmesen elkezdjük „hallgatni a csendet”.

Kilépve az
Univerzumba, lények sokaságával találkozhatunk, akik többnyire nem rendelkeznek
fizikai testtel. Majdnem mindenki számára elfogadott, hogy meghalt emberek
szellemei vannak körülöttünk, akik nem tudnak elszakadni a Földtől, de az
angyalok létezése már nagyon megosztó, holott ők a Földhöz tartozó lényeknek
számítanak, vagyis szervesen hozzánk tartoznak. Amikor elengedjük azt a
hiedelmünket, hogy csak mi emberek létezünk a Világegyetemben, és elkezdünk
kapcsolatokat keresni odaát a földönkívüliek között, akkor többnyire a
Plejádiak szoktak bejelentkezni telepatikusan, mint készséges segítők, de
rajtuk kívül az Orion és a Szíriusz neve forog még a köztudatban mint lakott
bolygó. Ennél azonban elképzelhetetlenül sokkal népesebb és színesebb az Univerzum.

Én arra éreztem
hívást, hogy az általam elérhető „legbölcsebbekkel” vegyem fel a kapcsolatot,
mert az Igazságot kerestem. A bennük való hitemet az is erősítette, hogy évekig
hallgattam tanításokat a hinduizmus és a buddhizmus ősi szentirataiból, amikben
részletesen írnak a különböző Földön kívül létező lényekről, más bolygók
lakóiról, hatalmas tudással rendelkező Tanítókról, Mesterekről, különféle
lényekről, teremtményekről, akik soha nem éltek a Földön, mert egy másik
létsíkon tartózkodnak. Bár én mindig úgy hallottam a (Földi) tanítóimtól, hogy
a meditáció során, egy idő után, ugyan kapcsolatba kerülünk velük, de tovább
kell menni, vagy  egyszerűen csak
elutasítani őket, mert mi a végső célt -vagyis a létforgatagból való
megszabadulást- akarjuk elérni a legrövidebb úton, ezért nem állhatunk le
„ismerkedni” az asztrálsíkon. Egy idő után nem követtem a tanítást, és arra
használtam a képességeimet, hogy magas szinten lévő -általam Guideoknak
nevezett- lényekkel vegyem fel a kapcsolatot, és tanítást, védelmet kérjek
tőlük. (Róluk írtam többet egy másik írásomban.) Egyelőre nem bántam meg, de
elismerem az asztrálvilágban való kalandozás nagyon veszélyes terület…

A Guideokkal való
kapcsolat elmélyítésének érdekében, első körben elmentem Patagóniába 2,5 évre,
hogy energetikailag felvegyem azokkal a kapcsolatot, akik valaha az
Antarktiszon éltek, amikor ott még virágzó civilizáció volt. Róluk Patagóniában
mindenki tud, mert a történelmük része, hiszen az Antarktisz egy darabja
Chiléhez tartozik. Ezenkívül kérdeztem őket, hogy hisznek-e a
földönkívüliekben, de értetlenül néztek rám, hogy ez nem hit kérdése, hanem
tény, mert látják őket nap mint nap.
Itt, és általában az Andokban élő népeknél ez természetes
jelenség, a kultúrájuk része, míg több országban ez még tabu téma, sőt a bennük
való hit a tudatlanság jele. Teljesen nyíltan beszélnek arról, hogy pl. amikor
a pampákon autóznak egyik városból a másikba, több száz kilométeren keresztül,
olykor háromszög alakú repülő járművek ereszkednek az
autó fölé, és átveszik a vezetést. Ez nagy öröm, mert nem
kell benzint fizetni, de van aki a fájós lábát gyógyíttatta velük. Chilében és
Portugáliában is hívtak olyan helyekre, ahol egy adott jelzésre UFO-k, vagy
fénylények jelennek meg.

Jelenleg
a Pentagon, és több kormány is elismerte a rendszeres UFO látogatásokat, és
azt, hogy az idegenek szándéka nem ismert. Az én Guidejaim szerint, egyszerűen
csak kíváncsiak, mint a gyerekek. Meg akarnak ismerni minket,
kivülről-belülről, de ez több okból sem jó ötlet… Azt mondták, hogy ne vegyem
fel olyanokkal a kapcsolatot, akik fizikai testben képesek megjelenni, vagyis
nem leszületéssel kerültek a Földre, mert csak a 70%-uk tartja be a “jól
segítés” szabályait, ezért nem is tettem. 
Guidejaim elég
szigorú mértékkel mérnek. Minden Földön kívül létező entitást és embert,
ártó szándékúnak neveznek, aki beavatkozik mások éltébe, sorsába
kérés nélkül. Akkor is, ha az “én csak jót akartam” szándék vezérelte. 

 (A jol segítésről itt írtam: https://edinacontactself.com/a-jol-segites/) 

Ezek
a látogatások messze a régmúltban kezdődtek.

A  bátrabb
(akadémián kívüli) tudósok, kutatók már ki merik jelenteni, hogy az emberiség
előtt is létezett több magas kultúrájú civilizáció a Földön, mert nem velünk
kezdődött a teremtés. Elődeink, nagyon magas fejlettségi szinten lévő
humanoidok voltak, akik bölcsességben, tudatosságszintben is magasan felettünk
álltak, és voltak akik számunkra elképzelhetetlen technikai tudást birtokoltak.
A világ különböző tájain talált több ősi irat is említést tesz róluk, és arról,
hogy miután letelt egy világkorszak, a Föld megrázta magát, és majdnem nyom
nélkül mosta el őket, a kultúrájukkal együtt, velünk pedig egy új ciklus vette
kezdetét. De nem mind haltak ki, itt-ott fennmaradt egy-egy maroknyi csapat,
akikkel egy ideig még osztoztunk a Földön. Hamarosan más bolygók lakói is
elkezdték látogatni a Földet, akiknek nem okozott problémát a bolygók közti
utazgatás. Több helyen itt hagyták a mai napig látható kézjegyeiket (építészet),
és erős befolyással bírtak az itt lakók sorsára. Ők fektették le az ősi
civilizációk alapjait, az itt élő primitív, fejlődési szakaszuk kezdetén álló
emberek számára. Kezdetben irányítottak minket, uralkodtak felettünk. Hatalmas
volt az evolúciós különbség az itt élők, és a látogatók között, de ők ezt azzal
„orvosolták”, hogy mélyen beavatkoztak az emberiség fejlődésébe úgy, hogy
„genetikailag” manipuláltak minket. Ez egy kéretlen és erőszakos beavatkozás
volt az emberiség fejlődésébe, ami büntetést von maga után az Univerzális
törvények szerint. Egyedenként 10-98 százalék közötti arányban végezték el a
beavatkozást. Emelték a tudatosságszintet, és különböző képességekre hangolták
a Földön élő „majomembereket” saját hasznukra. Beavatkozás mértékétől függően,
„maguk képére formálták” a Földieket, akik ezt a módosítást életről-életre
cipelik magukkal, mivel nem a testet módosították, hanem a lélek kristályát,
ami a halál után változatlanul visszatér, egyik testből a másikba. Minél
nagyobb százalékban történt valakinél a lélekkristály manipulálása, annál
inkább kitűnik a környezetéből. Többek között azzal, hogy szélesebb
perspektívából látja a világot, magasabb az intelligencia és tudatosságszintje,
mint akiknél alig történt „feljavítás”. Az utóbbi időben, azonban egyre több
csillagszülött érkezett a Földre, ami azt jelenti, hogy ők másik bolygóra,
dimenzióra, létsíkra lettek „tervezve”, csak alkalmanként születnek le a Földre
(de lehet ez az első leszületésük is). Tulajdonképpen ők is földönkívüliek, de
pont a leszületésükkel váltanak jogot a Földön tartózkodásra, a kéretlen és nem
kívánatos látogatásaik helyett. A Földre tervezetteknél nagy a hasonlóság a
csillagszülöttek tulajdonságaival, hiszen az ő „génjeiket” hordozzák. Jelenleg
a Földön élő legtöbb felnőtt ember 30 éves kor felett Földre tervezett, de az
ennél fiatalabbak között egyre több a csillagszülött, most pedig  már szinte minden pici gyermek másik
planétáról, másik dimenzióból érkezett. 

Erről írtam többet. A két írás
valójában összetartozik:
https://edinacontactguides.com/csillagszulottek-foldre-tervezettek/

Guidejaim elmondták,
hogy a Földre látogatókra, annak idején istenekként tekintettünk, és sokan mind
a mai napig imádkoznak is hozzájuk. Többnyire minden kultúrában megtalálható az
egyetlen leghatalmasabb Teremtő főistenen, de a rajta kívül létező félistenek,
és egyéb teremtmények, általában mind földönkívüli entitások. Úgy ismerjük
őket, mint haragvó istenek, istenek akiket áldozatokkal kell kiengesztelni,
istenek akik háborúznak egymással, féltékenyek, erőszaktevők, gyilkosok,
hatalomra vágynak és követeléseik vannak az emberek felé. Vagy ők a jótevők,
csodatevők, akiktől segítséget kérünk. Földönkívüliekhez tartoznak azok a
csillagszülöttek is, akik később nagy vallások alapítói lettek, vagy próféták.
Később a forradalmian zseniális művészek, aztán a feltalálók és a tudósok is,
akiknek tulajdonítható a huszadik században roham tempóban megindult technikai
fejlődés.

Jelenleg olyan
technikai eszközök birtokában vagyunk, amiket határozottan nem tudunk kezelni,
mert az emberek zöme és azok, akiknek hatalmukban áll használni őket,
egyáltalán nem nőttek fel hozzá. A fejlődésben nem lehet lépcsőfokokat
kihagyni, ennek a levét isszuk most.

Valójában nem a  mi
dolgunk eldönteni, hogy valaki a jók, vagy a rosszak közé tartozik, mert mint tudjuk: „a pokolba vezető út is jószándékkal van
kikövezve”. Ebben a hatalmas Univerzális paradigmaváltásban most
mindannyiunknak el kell számolnunk akár a múltban, akár a jelenben elkövetett,
jó és rossz tetteink következményeivel egyaránt. Az Univerzum összes
teremtményére érvényes, -beleértve az embert is-, hogy a saját egyéni
fejlődése, bejárt életútjai, jelenlegi tudatosságszintje, individumként
megmutatkozó szellemi érettsége és bölcsessége számít csak, amit a saját jogán
képvisel.

Nem számít a
családod, közösséged, társadalmi rangod, vallásod, tanítód, mestered… Csupán
a meglétükkel nem rontanak, de nem is emelhetnek rajtad. Te egyedül, csupaszon,
itt és most, kivé váltál, milyen értékeket követsz, és hova tartasz? Az
Univerzum összes tudatossággal rendelkező lakója velünk együtt vizsgázik most,
és a kérdésre adott válasz maga rendezi be színpadot ahhoz a jelenethez, amiben
aztán hosszan, akár eónokon keresztül szerepelni fogunk.

Éppen ezért nagyon
sok régi istenhez, segítőhöz, tanítóhoz való imádkozás, mantrázás elvesztette
az erejét, vagy éppen fut ki, mert már nincs mögöttük senki. Érdemeik szerint
továbbkerültek egy másik dimenzióba, másik létsíkra, bolygóra… Ami ilyenkor működik
még, az már csak az erőtér, amit a hívők generáltak az imádkozásaikkal,
szertartásaikkal, feléjük fordított figyelmükkel… A legtöbb ősi energia,
tanítás, módszer is hatástalan, egyszerűen nem működik már, vagy egyenesen
tévútra visz.

Fél életemet a
látszatvilág mögötti kutakodással töltöttem, hogy tudjam valójában(!) mit
történik, amikor belenyúlok valaki energetikai rendszerébe, sorsába az
energiával gyógyítás során, amit apai ágon örököltem. Otthonosan mozogtam az
asztrálvilágban, és nagyon hatékonyan használtam az energiát, egészen pár évvel
ezelőttig, amikor felismertem, hogy szinte minden megváltozott, és már nem úgy
működik mint előtte. Majdnem minden tudásom KUKA! Akkor csak azt tudtam, hogy
nem tudok semmit, kezdhetek mindent elöről.

Úgy látom a
gyógyítóknál és sok rokon szakmánál, hogy folyamatos frissítésre lenne szükség,
hiteles forrásból, hiteles közvetítéssel, nem elég egyszer megtanulni egy
technikát. Nekem kb. fél évente (!) cserelődnek a Guidejaim, és majdnem napi
szinten kell fejlesztgetnem, kisebb-nagyobb mértékben a saját rendszeremet amit
használok.

Mindennel így
vagyunk most. Mire megszokjuk és belekényelmesedünk, már el is engedhetjük, és
léphetünk tovább.

https://www.facebook.com/edinacontactselfhu/